Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 44
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 44 posėdis
Posėdžio data 2018-12-14 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 44 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9190_34-1552 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9172_34-1542 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 9176_34-1545 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-883 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) IZOLIAVIMO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ, DARBO REGLAMENTO IR IŠKVIETIMO NEDARBO LAIKU, POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1530) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EUROPOS SĄJUNGOS SOLIDARUMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1536) A. Balčius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 9157_34-1533 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 9158_34-1534 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO 9159_34-1535 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLAI (Nr. 34-1529) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTĄ (Nr. 34-1528) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL POLICIJOS KONTROLĖS PUNKTO, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - LAUKO TUALETO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. BAJORIŠKIŲ K. TURISTŲ G. 11D, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-1531) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. 34-1532) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9161_34-1539 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ (IŠSKYRUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO 9162_34-1537 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1401 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9173_34-1543 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 9163_34-1538 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9170_34-1541 9171_KELIŲ SĄRAŠAS_2018-12 (001) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9174_34-1544 9175_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
19 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLAI 9178_34-1546 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 9181_34-1547 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO BRANGAUS PRIETAISO ĮSIGIJIMUI 9185_34-1549 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEMĖS SKLYPAIS PIRKIMO 9188_34-1551 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška