Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 32
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 32 posėdis
Posėdžio data 2017-12-15 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 32 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1148) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1142) 8432_Kopija Biudzetas_1215 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1135) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-1115) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-615 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1120) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ALMOS BURBAITĖS PASKYRMO (Nr. 34-1121) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" (Nr. 34-1126) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1123) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR DALINIO JŲ FINANSAVIMO (Nr. 34-1122) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL 2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO (Nr. 34-1119) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOKĖJIMO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE LENGVATŲ (Nr. 34-1128) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOTS KABINETO STEIGIMO IR TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. 34-1117) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO, KAPINIŲ LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1130) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1127) 8421_1 priedas 8422_2 priedas 8423_3 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL STATINIO ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-1141) 8430_Sit. schema J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1125) 8414_Kopija Sprend. proj. priedas_2017-12 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMO PRIORITETŲ (Nr. 34-1137) 8425_Kopija SARASAS_plan. obj V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL SENIŪNIJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. 34-1124) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-1118) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-1116) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1140) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-364 „DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1139) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŪKINIAIS PASTATAIS, VIRALINE IR KIEMO STATINIAIS BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ PUŠYNŲ G. 7, PAPEČIŲ K., LAZDIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., PARDAVIMO (Nr. 34-1129) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-982 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1143) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO (Nr. 34-1131) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-7 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1132) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-231 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDENTŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1133) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-770 "DĖL UAB "LAZDIJŲ VANDUO" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1136) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL SUTIKIMO SUMAŽINTI TIEKIAMOS ELEKTROS ENERGIJOS GALIĄ (Nr. 34-1145) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL INVESTICINIO PLANO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI - 2018-2019 METAMS DERINIMO (Nr. 34-1147) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1225 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1146) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška