Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 9 posėdis
Posėdžio data 2015-12-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-306) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 "DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-282) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-283) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1430 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-286) 6793_Strateginis veiklos planas 6794_1 priedas_asignavimų suvestinė 6795_2 priedas_vertinimo krit. suvestinė G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1431 "DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-299) 6820_2015-12-30 biudzeto pakeitimas (8) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO (Nr. 34-278) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-289) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR PLANO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (Nr. 34-305) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-285) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1476 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-279) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO NURAŠYMO (Nr. 34-277) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-275) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJAI (Nr. 34-274) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO NEEILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-276) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-280) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ APSKAITOS (Nr. 34-281) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO 6796_34-284 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL 2016 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO (Nr. 34-291) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-287) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-288) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL KOMPIUTERIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PANAUDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (Nr. 34-290) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NAFTOS PRODUKTŲ SAUGYKLOS STATYBOS LAZDIJŲ R. SAV., BŪDVIEČIO SEN., ZELIONKOS K. 7, SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ IR PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES SUDERINIMO (Nr. 34-292) 6808_SpecArchitektReikalavimai 6809_Projektavimo uzduotis2015_12_15 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-293) 6815_vertes nustatymas (tuju 9) 6816_pazyma (Tuju 9) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIO PASTATO BEI ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS SEN. TŪRIŠKIŲ K. MALŪNO G. 17, PRADINĖS BENDROS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-294) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI (Nr. 34-295) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. 34-296) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS-SANDĖLIO, DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SEINŲ G. 69-2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-298) 6818_isvada Seinu 69 6819_pazyma Seinu 69 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL MOKYKLOS PATALPŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. SEILIŪNŲ K. TUJŲ G. 14, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-300) 6825_isvada Tuju 14 6826_pazyma Tuju 14 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MOKYKLOS PASTATO, SANDĖLIO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ SEN. VARNĖNŲ K. LINKSMUČIŲ G. 2, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-301) 6827_isvada Varnenu 6828_pazyma Varnenu J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-302) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL DALIES ŪKINIO PASTATO IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 8 B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-304) 6830_isvada 8B 6831_pazyma Taikos 8B J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO ARTŪRUI MARGELIUI (Nr. 34-297) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-303) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška