Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 42 posėdis
Posėdžio data 2014-12-30 15:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1462) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1459) 6010_2014-12-30 biudzetas V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-1458) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1448) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL PRIEMOKOS PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO (Nr. 34-1451) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1449) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 5TS-152 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ, NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1447) K. Jasiulevičius
Priimtas
8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1454) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1456) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI IŠDAVIMO IR MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1450) V. Margelis
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1438) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1455) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, PERDUOTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1461) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE (Nr. 34-1457) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1143 "DĖL KAINŲ UŽ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ KOPIJAS NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1423) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1511 "DĖL KAINŲ UŽ VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ KOPIJAS NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1421) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 M. PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2013 M. (Nr. 34-1452) 6008_VSB ataskaita 2014 m L. Džiaukštienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1028 "DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1460) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška