Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 38
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 38 posėdis
Posėdžio data 2014-07-25 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1286) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1280) 5717_2014 biudzetas 07 25 pat.(2) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1258) 5661_Biudzeto ataskaita uz 2013metus 5662_Audito isvada del ataskaitu 5663_KFAR_bendras V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2013 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-1259) 5665_2013 m. turto ataskaita 5666_Audito isvada turto V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1281) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ (Nr. 34-1275) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1265) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ MIESTO IR VEISIEJŲ SENIŪNIJŲ PANAIKINIMO IR NAUJOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS STEIGIMO (Nr. 34-1279) 5716_Veisieju_seniunijos_M50000 J. Galvanauskienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1260) K. Jasiulevičius
Priimtas
10 DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ MAKSIMALAUS SKAIČIAUS 2014-2015 MOKSLO METAMS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Nr. 34-1264) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-571 „DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LAZDIJŲ MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1273) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1255) J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1263) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-1270) J. Gudžiauskas
Priimtas
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2014 M. VEIKLOS PLANŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-1254) 5670_ligoninė  planas - 2014 M 5671_PSPC planas  2014 L. Džiaukštienė
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1266) V. Margelis
Priimtas
17 DĖL KOLEKTYVINIO NAUDOJIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠO IR SCHEMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1267) 5672_Grupinių pakuočių konteinerių išdėstymas 2014 m. V. Margelis
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1261) 5673_Priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
19 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1262) 5674_nenaudojamu apleistu zemes sklypu sarasas M. Sabaliauskas
Priimtas
20 DĖL BUVUSIOS UAB "VEISIEJIS" TERITORIJOS (APYTIKSLIS PLOTAS - 21.10 HA), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. V. MONTVILOS G. 31, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1268) 5675_Aiškinamasis raštas 5676_Pagrindinis brėžinys 5677_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
21 DĖL 0,4333 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1004-3226), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 5, NUOMOS (Nr. 34-1247) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL 0,30 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5905-0009-0121), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. LAZDIJŲ K. RAMYBĖS G. 22, NUOMOS (Nr. 34-1248) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL 0,29 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0031-3751), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. KROSNĖNŲ K. BERŽŲ G. 23, NUOMOS (Nr. 34-1249) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL 0,66 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0011-0157), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. LOPIŠKIŲ K. 4, NUOMOS (Nr. 34-1252) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL 0,0921 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5923-0003-0041), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. MAIRONIO G. 23, NUOMOS (Nr. 34-1253) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL 0,2025 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0449-6800), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SEINŲ G. 30, NUOMOS (Nr. 34-1271) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 „DĖL NUMATOMŲ PRIVATIZUOTI GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1250) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-1257) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-1251) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-1256) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-560 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1274) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ARTŪRO MARGELIO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VALDO PETRO MIKELIONIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ (Nr. 34-1269) K. Jasiulevičius
Priimtas
Papildomi klausimai
33 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLAI (Nr. 34-1272) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO VALANDŲ (Nr. 34-1277) J. Gudžiauskas
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1058 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2014-2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1278) J. Gudžiauskas
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1282) V. Radzevičienė
Priimtas
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-914 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1283) V. Radzevičienė
Priimtas
38 DĖL PROJEKTO "KOMPLEKSINIS VEISIEJŲ MIESTO, KAPČIAMIESČIO, SEIRIJŲ IR KROSNOS MIESTELIŲ URBANISTINĖS INFRASTRUKTŪROS IR GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS" PAPILDOMŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1284) J. Gudžiauskas
Priimtas
39 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS LAZDIJŲ RAJONO, DRUSKININKŲ, ALYTAUS RAJONO IR KALVARIJOS SAVIVALDYBĖSE" (Nr. 34-1285) V. Pilvinis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška