Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 24
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 24 posėdis
Posėdžio data 2013-06-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-827) A. Margelis
Priimtas
2 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2013-2015 METŲ VEIKLOS PLANO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2011-2020 METŲ PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖS UŽ 2011-2012 METUS PRISTATYMAS M. Balkus
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-815) 4711_2013 BIUDZETas tiksl. 06.28 patiksl. V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS SPORTO SALĖS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS MSTL., MODERNIZAVIMAS" (Nr. 34-809) V. Pilvinis
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "ŠEŠTOKŲ KULTŪROS NAMŲ VIDAUS PATALPŲ SUTVARKYMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-813) V. Pilvinis
Priimtas
6 DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO (Nr. 34-816) V. Pilvinis
Priimtas
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" VYRIAUSIOJO GYDYTOJO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-812) L. Džiaukštienė
Priimtas
8 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-808) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-814) L. Margelienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1058 PAKEITIMO (Nr. 34-819) L. Margelienė
Priimtas
11 DĖL DOVILĖS JONUŠKAITĖS SKYRIMO (Nr. 34-811) K. Jasiulevičius
Priimtas
12 DĖL MINDAUGO ŽALIO SODYBOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. TEIZŲ SEN. BARČIŲ K. DUSIOS G. 22, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-807) 4728_Aiškinamasis raštas 4730_Pagrindinis brėžinys 4731_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 34-817) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-810) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL PASTATŲ (Nr. 34-805) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-806) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
17 DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS SUTEIKIMO (Nr. 34-818) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS (Nr. 34-820) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-995 PAPILDYMO IR PAKEITIMO (Nr. 34-821) J. Gudžiauskas
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-822) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI „VERSLUMO SKATINIMAS IR VERSLO SĄLYGŲ GERINIMAS PIETŲ LIETUVOS REGIONE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-823) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO KUKLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-824) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-825) J. Gudžiauskas
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-473 „DĖL LEIDIMO RENATAI MOCKEVIČIENEI DIRBTI PROJEKTO KOORDINATORE“ PAKEITIMO (Nr. 34-826) K. Jasiulevičius
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška