Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 20
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 20 posėdis
Posėdžio data 2013-02-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-673) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TEIKIAMAI PARAIŠKAI (Nr. 34-654) J. Gudžiauskas
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-652) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-655) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-657) 4309_2013 BIUDZETas V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2012 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-641) 4310_FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS IŠVADA 2012 4311_FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-567 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-653) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO (Nr. 34-659) K. Jasiulevičius
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-640) 4312_2012_Administracines_komisijos_ataskaita V. P. Mikelionis
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO (Nr. 34-644) R. Dulskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2012 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-645) 4313_Korupcijos prevencijos komisijos 2012 m. ataskaita 4315_Korupcijos prevencijos programos 2012 m  priemonių plano ataskaita R. Dulskas
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-665) 4358_2013-02-15_NUOSTATAI_ LAZDIJU BIBLIOTEKA_projektas J. Gudžiauskas
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. BŪDVIEČIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-643) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2013-2018 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-663) 4316_JPSP Lazdijai 4317_JPSP 1priedas 4318_JPSP 2priedas 4319_JPSP 3priedas 4320_JPSP 4priedas J. Gorochovenkienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 M. DARBO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-661) L. Džiaukštienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-662) 4321_ataskaita 2013-02 M. Sabaliauskas
Priimtas
17 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-635) 4322_1 priedas 4323_2 priedas 4324_3 priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
18 DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS (Nr. 34-651) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS (Nr. 34-647) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS (Nr. 34-646) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS (Nr. 34-649) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS (Nr. 34-648) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS (Nr. 34-650) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJAI (Nr. 34-642) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO IR VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. 34-660) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL ŪKINIŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-639) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-656) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL TURTO PANAUDOS BENDRUOMENEI (Nr. 34-658) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-636) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-638) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-637) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1079 PAKEITIMO (Nr. 34-666) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1080 PAKEITIMO (Nr. 34-664) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. 5TS-613 10 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-667) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL PRIVATIZUOJAMO NEBAIGTO STATYTI MOKYKLOS PASTATO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-668) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ BUVUSIOS MOKYKLOS PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-669) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL PRIVATIZUOJAMO BUVUSIOS MOKYKLOS PASTATO SU PRIKLAUSINIAIS PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-670) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL PRIVATIZUOJAMOS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS-SANDĖLIO SU PRIKLAUSINIAIS PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-671) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-672) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška