2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-393 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR SIŪLYMO ĮTRAUKTI Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11283_34-539 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę 3 DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGIMO 11285_34-542 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę 4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ 11286_34-540 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę 5 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO FUNKCINĖS TURIZMO ZONOS „JOTVINGIŲ KRAŠTAS – JATVINGIA“ SUKŪRIMO, PASIRAŠYMUI 11288_34-545 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę 6 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS" ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 11289_34-546 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 7 DĖL UAB „ALLORO“ ŽEMĖS MOKESČIO 11312_34-548 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 8 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ČESLOVAS IR KOMPANIJA“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11313_34-553 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 9 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ČESLOVAS IR KOMPANIJA“ ŽEMĖS MOKESČIO 11314_34-551 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 11315_34-555 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę 11 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 11316_34-554 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę 12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11317_34-552 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę 13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11345_34-556 L. Stankevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę 14 DĖL ASMENŲ, GALINČIŲ GAUTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 11318_34-549 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę 15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-273 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę 16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę 17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę 18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 11291_34-547 11292_Priedas Nr. 1 11293_Priedas Nr. 2 11294_Priedas Nr. 3 11295_Priedas Nr. 4 11296_Priedas Nr. 5 R. Vyšniauskas
Įtrauktas į darbotvarkę 19 DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11300_34-541 11301_ANTIKORUPCINĖ PAŽYMA TAKSI Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11302_34-537 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11304_34-538 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-311 „DĖL LEIDIMO PADALINTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ – TVORĄ (UNIKALUS NR. 4400-2825-6510) Į ATSKIRUS NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS“ PAKEITIMO 11307_34-544 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 11319_34-550 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 25 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATŲ PAGRINDINES NAUDOJIMO PASKIRTIS IR JŲ PAVADINIMUS 11349_34-557 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę 26 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ELŽBIETAI KAMORŪNIENEI 11309_34-543 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

-->